Winkelwagen

Jouw bestelling

Korting
€ -
Bezorgkosten
Totaal
Bestellen

Privacy

Privacy Verklaring Taco Mundo B.V.

Inleiding

De door u aan Taco Mundo B.V., hierna Taco Mundo, verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door Taco Mundo worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke. Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Waar in deze privacy verklaring ‘Taco Mundo’ staat vermeld, worden daar tevens onder begrepen de aan Taco Mundo gelieerde franchisenemers.

Als u zich aanmeldt voor deze website, de nieuwsbrief, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website van Taco Mundo wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens en of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

het verlenen, verbeteren en factureren van onze producten en diensten; afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan; informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren; deze gegevens kunnen gecombineerd worden met andere bij Taco Mundo bekende gegevens; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u zich afmelden via nieuwsbrief@TacoMundo.com; verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. Daarnaast worden uw gegevens niet identificeerbaar verwerkt in marktonderzoeksrapporten. Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Periodiek kunnen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen. 

Website en cookies

Op de websites van Taco Mundo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres).

Taco Mundo maakt gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Taco Mundo gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Taco Mundo zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. E-mails ontvangt u altijd van Taco Mundo zelf. Taco Mundo kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Taco Mundo diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem. Verder zal Taco Mundo uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

We uw toestemming hebben tot het delen van de informatie; We de informatie moeten delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht; We de informatie aan bedrijven moeten zenden, welke namens Taco Mundo producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om ons te assisteren); We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures; of Indien we van mening zijn dat uw acties op onze websites in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Taco Mundo of onze Disclaimer. Taco Mundo zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de WBP en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de WBP op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van Taco Mundo. mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens Taco Mundo over u heeft vastgelegd, waarvoor Taco Mundo deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u zich via een e mail naar info@TacoMundo.com. Indien u niet langer e-mailings van Taco Mundo wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook afmelden door een e-mail te sturen aan nieuwsbrief@TacoMundo.com

Wijzigingen

Taco Mundo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

Taco Mundo B.V.
Cruquiusweg 100M
1019 AJ Amsterdam
info@TacoMundo.com
www.TacoMundo.com